Dicle Üniversitesi KPSS 60 puan ile personel arıyor! Başvuru detayları neler?

Dicle Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. hususunun (B) hususu uyarınca Hemşire, Röntgen Teknikeri, Eczacı, Sıhhat Teknikeri, Öteki Sıhhat Çalışanı, Ofis İşçisi ve Paklık Görevlisi takımlarına işçi alımı yapacağını açıkladı. En az lise mezunu adaylar ortasından istihdam sağlayacağını açıklayan üniversite, en az 60 KPSS puan kuralı arıyor. Müracaat kuralları ve formuna ait ayrıntıları ise haberimizde sizler için derledik. 

SON MÜRACAAT NE VAKİT?

Dicle Üniversitesi, işçi alımı müracaatları 6 Temmuz 2022 tarihi prestiji ile başlayıp 25 Temmuz 2022 tarihine kadar devam edecek. 

Adaylar üniversitenin  http://pbs.dicle.edu.tr/ web adresi üzerinden gerekli bilgileri doldurmak ve istenen dokümanları yüklemek şartı ile müracaatlarını online olarak tamamlamaları gerekiyor.

BAŞVURU EKRANI

GEREKLİ DOKÜMANLAR NELER?

1-Başvuru formu (sistemden online olarak doldurulacaktır.)

2-Nüfus cüzdanı fotokopisi.(ön ve arka yüz)

3-Diploma yahut süreksiz mezuniyet evrakı (noter tasdikli veya barkotlu e-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

4-Lisans mezunları için 2020 KPSS (P3), önlisans mezunları için 2020 KPSS (P93) ve lise için 2020 KPSS (P94) puan tipi imtihan sonuç evrakı.

5-Lisans programından mezuniyet derece belgesi-transkript 100’lük sistem (eczacı için)

6-Yalnız DS 02 ve BÜR 01 kısımlarından kurumundan alacağı çalışma mühletini ve unvanını açıkça belirtilmiş ONAYLI çalışma evrakını yüklemeleri gerekmekte olup, öteki kısımlarda tecrübe evrakı isteniliyor ise edevletten alacakları barkodlu SGK hizmet dökümünü (meslek kodunu gösterir) ve kurumundan alacağı çalışma müddetini ve unvanını açıkça belirtilmiş ONAYLI çalışma evrakını yüklemeleri gerekmektedir.

7-Başvurulan unvanda istenilen sertifikaların eklenmesi.

8-Ehliyet Belgesi

GENEL VE ÖZEL MÜRACAAT KAİDELERİ NELER?

1-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. hususunda belirtilen kuralları taşımak.

2-Türk Ceza Kanunu’nun 53. hususunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile taammüden işlenen bir cürümden ötürü 1 (bir) yıl yahut daha fazla mühlet ile mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı kabahatler Anayasal sisteme ve bu nizamın işleyişine karşı hatalar, Ulusal Savunmaya karşı hatalar, Devlet sırlarına karşı cürümler ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hile iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan mal varlığı pahalarını aklama yahut kaçakçılık hatalarından mahkûm olmamak,

3-Lisans mezunları için 2020 KPSS (P3), önlisans mezunları için 2020 KPSS (P93) ve lise mezunları için 2020 KPSS (P94) imtihanına girmiş olmak.

4-Herhangi bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.

5-Adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B hususunun “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi ve sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” kararına uygun olması.

6-Erkekler için; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş yahut yedek sınıfına geçirilmiş olmak.

7-Adaylarla yapılacak hizmet mukavelesinde belirtilen kaideleri yerine getirmeyenlerin kontratları feshedilecektir.

8-Kanun Kararında Kararname kapsamında kurumlarıyla ilişiği kesilenler yahut mukavelesi tek taraflı fesih edilenler müracaatta bulunamazlar.

9-Nöbet adabı çalışmaya mani bir durumunun bulunmaması.

10-Çeşitli KHK ile kamu misyonundan çıkarılanlar müracaatta bulunamazlar.

11-Görevini devamlı yapmasına pürüz teşkil edecek sıhhat sorunu bulunmadığını tam teşekküllü bir sıhhat kuruluşundan aldığı sıhhat raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)

12-Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarından mezun olanlar için yapılan alıma müracaatta bulunanlar çekim, rapor okuma vb. yapacaklardır.

13-Staj müddetleri mesleksel tecrübe olarak kabul edilmeyecektir.

14-Atanmaya hak kazanan adaylar arşiv araştırması olumlu gelenlerin atamaları yapılacaktır.

RESMİ İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

Yorum yapın